• เบอร์ติดต่อ: 02988 3655 ต่อ 1230

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

อาจารย์จักร เครือโชติ

อาจารย์จักร เครือโชติ

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)

1) ชื่อ : อาจารย์จักร เครือโชติ

2) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3) ที่ทำงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร. 02-9883655 ต่อ 1230
โทรสาร 02-9883655 ต่อ 1230
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

4) การศึกษา :

.ศ. 2549 ปริญญาโท วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี วศบ.ไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

5) วิชาสอนที่รับผิดชอบ : CPEN1342 Software Engineering

6) หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : -

7) ทุนวิจัย : -

8) รางวัลเกียรติยศ : -

9) การทำงาน :

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

พ.ศ.25412548   ออกแบบฐานข้อมูล บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบงาน ของสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

10) กรรมการ : -

11) ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ :

12) ผลงานวิชาการ : -

13) อื่นๆ : -

Last Updated on Friday, 11 January 2013 12:26

เฮฮาหน้าภาคทั้งหมด คลิกที่นี่

You are here: